Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۰۱ جولای ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مصاحبه ها
تعداد1655  
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷  برابر با ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸

سه-شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷  برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷  برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸

دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷  برابر با ۰۱ اکتبر ۲۰۱۸
میز گرد سیاسی

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

سه-شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷  برابر با ۲۸ اگوست ۲۰۱۸
میز گرد سیاسی

دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷  برابر با ۲۰ اگوست ۲۰۱۸

سه-شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  برابر با ۱۴ اگوست ۲۰۱۸

سه-شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷  برابر با ۰۷ اگوست ۲۰۱۸

دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷  برابر با ۲۳ جولای ۲۰۱۸

سه-شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷  برابر با ۱۷ جولای ۲۰۱۸
درکودتائی که آن زمان صورت گرفت ، درموردامیرانتظام آن چه رخ داد، جنایت بود. ما باید بگوئیم که دربهترین حالت امیرانتظام را نادیده گرفتیم. ما باید حتما ازگذشته مان شرمنده باشیم. ما چپ ها درمورد امیرانتظام ازخودانتقاد نکرده ایم. امیر انتظام از قربانیان استبداد جمهوری اسلامی است و ایستادگی او درخورستایش. نشریه راه کارگرکه من سردبیرش بودم، اعلامیه داد که اشغال سفارت امریکا کودتا است . اما درمورد ماجرای امیر انتظام وخیلی های دیگرازآنان دفاع نکردیم . برای این که اولا این ذهن را داشتیم که شاید هم جاسوس باشد. ویا ما جاسوسی او را رد نکردیم .چون لیبرال بودند. راه کارگرمی گفت "زندانی انقلابی باید آزاد گردد" زندانی غیرانقلابی چطور؟وقتی شهرنو را آتش زدند ما چپ ها چه کردیم . ما آدم های "اخلاقی "باقی ماندیم و از مظلوم ترین زنان دفاعی نکردیم. ما باید شرمنده باشیم. حتی وقتی ژنرال های شاه را اعدام کردند ما باید اعتراض می کردیم. اما ما چه کردیم؟ بودند جریاناتی مانند وحدت کمونیستی درهمان موقع به دموکراسی اعتقاد داشتند. برای ما دموکراسی چندان مهم نبود ومساله مان نبود. حاج سید جوادی دردفاع از دموکراسی (آن طور که خودشان دموکراسی را درک می کردند) تا آخر ایستادگی کرد. باید او را بزرگ بداریم و مدیون او هستیم. نامه ابوالفضل قدیانی اقدامی جسورانه وشجاعانه و درخورتجلیل است. مردم باید درمقیاس توده ای قیام کنند و خامنه ای را براندازند.

دوشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۷  برابر با ۰۹ جولای ۲۰۱۸

دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷  برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸
محمد ثلاث را مظلومانه گشته اند ،او شهید راه آزادی است.همانطوربهائی هائی را که کشته اند .بهائی که حاضرنیست اظهار ندامت کند واو را گشته اند، شهید راه آزادی است . شهید راه آزادی حتما نباید خودش هم طرفدارآزادی ودموکراسی باشد یا نباشد.مساله این نیست که ما با چه کسانی موافق یا مخالفیم، هر کس که بخاطر اعتقادش کشته شود، شهید راه آزادی است وسمبل پیکار برای آزادی. ایستادگی جسورانه دراویش درمقابل رژیم درخورستایش است. عرفان،عمدتا درمقابله با شریعت بوده است. واسطه ای بین بنده وخدا وجود ندارد، شما کناربروید تا هوای تازه بیاید. اگرامروزحافظ ومولوی بودند، جمهوری اسلامی آنها را اعدام می کرد. قوه قضائیه درجمهوری اسلامی یعنی زور گوئی محض. جنبش دانشجوئی همیشه اتصال دهنده بخش های مختلف مردم بوده است. جمع بندی گزارشات مختلف رژیم می گوید چپ ها بین جوانان در دانشگاه غلبه می یابند . چپ دوباره سر بلند می کند. صف آرائی رودروئی طبقاتی با رژیم و رویاروئی با رژیم برای آزادی بهم جوش می خورد.

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷  برابر با ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸
فاعل تغییرات، دردرون نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. فاعل حرکت و تغییرات، مردم هستند که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به عقب راندن آن مبارزه می کنند. اگر حرکت مردم از پائین شروع شود ، تغییرات و پیشرفت رخ خواهد داد .مردم خودشان می توانند این رژیم را براندازند. در قانون اساسی رژیم، اصل ولایت فقیه و اسلامی بودن نظام غیر قابل تغییر است. چنین قانون اساسی فقط از طریق شورش عمومی به زیر کشیده می شود. هر نوع خوش بینی به دولت امریکا ،هر نوع خیال بافی به امریکا را باید کنار گذاشت که رفتار و سیاست امریکا در ایران به دموکراسی و حقوق بشر ویا حاکمیت مردم منجرمی شود. اردشیرزاهدی که یکی از معماران رژیم شاه و علاوه بر پدرش، شخصا در کودتای ۲۸ مرداد نقش داشته و من هیچ قرابتی نمی توانم با او داشته باشم ، ولی اکنون هیچ باکی ندارم که بگویم اردشیر زاهدی دستش درد نکند، که می گوید ایران نباید نابود شود، ایران نباید عراق شود. برای من واقعا خوشحال کننده است که اردشیر زاهدی صریح و روشن می گوید من ایرانی ام و کشور نباید نابود شود. مردم ایران در خیزش علیه رژیم شاهنشاهی در جهان تنها بودند و توانستندآن را براندازند،اکنون چرا نتوانند؟

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷  برابر با ۰۴ ژوئن ۲۰۱۸

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷  برابر با ۲۸ می ۲۰۱۸

سه-شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷  برابر با ۲۲ می ۲۰۱۸
اساس ماجرا درکازرون ونقاط دیگر،دروضعیت فلاکت باری است که مردم درآن زندگی می کنند.با وجودآسیدعلی روضه خوان حتی با نظام قانونمندوقانون مدار روبرو نخواهیم بود.توصیه می کنم نظزمنصورفرهنگ را دربرنامه صفحه دوآخر(بی بی سی)درباره مساله مردم فلسطین که بسیارمستدل و با احساسات شریف انسانی است بشنوید.درحالی که یهودیان را ازاقصا نقاط جهان جمع می کنند وبه اسرائیل می آورند،اما حق بازگشت فلسطینی ها توسط دولت اسرائیل انکارمی شود.این اروپائی ها بودند که یهودی ها را کشتند. تا زمانی که نظام سرمایه داری وقدرت های سرمایه داری وامپریالیسم وجود داشته باشد همین وضع را در فلسطین خواهیم دید.چرا قاره افریقا به شکارگاه انسان سیاه تبدیل گردید.تا توازن قوا به نفع برابری انسان ها ،به نفع مردم مظلوم بهم نخورد ،تاقدرت های سوسیالیستی ویا جنبش سوسیالیستی پا نگیرد مصیبت برچنین مداری خواهد گشت. درجریان کشتارمردم فلسطین توسط اسرائیل، عربستان در کنار امپریالیسم واسرائیل نه درکنارمردم غزه ایستاد.بخشی ازعرب ها درکنارامپریالیسم درمورد انقیاد فلسطینی ها منافع دارند.

دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷  برابر با ۱۴ می ۲۰۱۸
سرکوب وحشیانه معلمان وکشیدن گسیوی زنان معلم، بی قانونی، زور گوئی و دشمنی با بدیهی ترین حقوق مردم است. امکان سازمانیابی سراسری معلمان لرزه بر ارکان رژیم می اندازد و آنرا به چالش می کشد. مردم ایران موضع خود را در دیماه بیان و با سیاست خارجی رژیم مخالفت کردند. مردم، گله معترضان نیستند. کافی نیست که فقط اعتراض کنیم، آیا سازمانیابی آگاهانه ومستقل مردم، متناسب با اعتراضات وحرکات پیش می رود؟ سرکوب ها تشدید خواهد شد. سیستم کمک رسانی مستقل مردمی باید سازماندهی شود. با رژیم چنج باید مخالفت کرد. فرقه رجویه، آنهائی که مورد ستایش جان بولتون هستند و" نابغه هائی" که به ترامپ نامه نوشتند خطرناکند. خط به اصطلاح " ضد امپریالیستی" که امضا جمع کرده اند که ما بهرحال ازایران (جمهوری اسلامی ) دفاع می کنیم، خطرناکند. با این دوخط باید علنا و صریحا مقابله کرد. ترامپ درست در لحظه ای که مبارزات مردم گسترش می یابد، ضربه مهلکی به مردم ایران زد. آنها ائتلاف منفی با جمهوری اسلامی کرده اند.

سه-شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷  برابر با ۰۸ می ۲۰۱۸
اول ماه مه بیانیه ها، حلقه های مفقوده!
همگرائی بخش های مختلف زحمتکشان سریع تروملموس ترازسازمانیابی آنان درهررشته پیش می رود.برای مثال کارگران معدن(یا کارگران معادن ذغال سنگ) می توانند با هم متشکل شوند و سازمانیابی آنان شتاب بگیرد. فعالان کارگری، جنبش کارگری وجنبش چپ باید مداوم به این مساله بپردازند. کارگران کارگاه های کوچک را چگونه می توان با هم متحد و متشکل کرد؟ .مثلا تمام کارگران شهرداری ها (رفتگران شهرداری ها که نیروی عظیمی هستند) در شهرهای مختلف ایران رامی توان با هم متحد و متشکل کرد.آنها باید تشکل مستقل و سراسری خود را تشکیل و به همپشتی ازهم بپردازند.
ویرانگری های وحشتناک امریکا نه اولین باراست و نه آخرین بار.نقش امریکا رادرسرنوشت امروزعراق وافغانستان ببینید.امروزاگرخاورمیانه به این روزافتاده ،بیش ازهرنیروئی امریکا نقش داشته است. زورگوئی های امریکا نشان می دهد که آمریکا به هیچ قراردادی پایبند نیست.کودتای امریکا علیه مصدق درایران باعث روی کارآمدن خمینی گردید. امریکا، ترامپ، نتانیاهو عملا جمهوری اسلامی را تقویت می کنند ،همانطورکه جمهوری اسلامی نتانیاهو را تقویت می کند

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷  برابر با ۳۰ آوريل ۲۰۱۸


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©