Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ برابر با  ۰۷ اکتبر ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
زنان - ایران
تعداد582  
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۸ مارس ۲۰۱۳

پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۷ مارس ۲۰۱۳
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران «راه کارگر»
در یک کلام حق زندگی شایسته انسانی، و حق ایجاد جامعه ای انسانی و طبعأ زنانه تر، باید وسیع ترین نیروی زنان به میدان کشیده شوند. جامعه انسانی تر، خواه نا خواه و بطور اجتناب ناپذیر جامعه ای زنانه تر خواهد بود. جامعه ای که مادران و زنان در آن نقش اساسی تر خواهند یافت. از این رو بسیج توده ای زنان ضرورت تام می یابد. بسیج گستردۀ زنان، به تشکل مستقل زنان، مستقل از دولت و از مردان، نیاز دارد؛ به گردآوری نیروی زنان زحمتکش شهر و روستا نیاز دارد و به پیوندی استوار با تمامی نیروهای مترقی جامعه، جنبش کارگران و زحمتکشان، جنبش جوانان و جنبش ملیت های تحت ستم نیازی مبرم دارد. از این رو جنبش زنان ایران اگر بخواهد در راه احقاق حقوق انسانی خود اقدام کند که الزامأ باید از سد جمهوری اسلامی گذر کند، می بایست به چرخشی قاطع به چپ مبادرت ورزد. چرخشی که رو به سوی زنان زحمتکش جامعه، زنان اعماق جامعه و نیروهای همسو خواهد داشت. در روز جهانی زن، در این راه دشوار به پیش!

پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۷ مارس ۲۰۱۳

پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۷ مارس ۲۰۱۳
بيانيه ی کانون نويسندگان ايران به مناسبت هشت مارس

پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۷ مارس ۲۰۱۳

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۳
به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۳
اعلامیه اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان در گراميداشت ۸ مارس

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۳

سه-شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۵ مارس ۲۰۱۳

سه-شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۵ مارس ۲۰۱۳

سه-شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۵ مارس ۲۰۱۳
روز جهانی زن گرامی باد

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۴ مارس ۲۰۱۳

سه-شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۱  برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۱  برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۴ مارس ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۴ مارس ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۴ مارس ۲۰۱۳

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۴ مارس ۲۰۱۳

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۲ مارس ۲۰۱۳

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۲ مارس ۲۰۱۳

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۲ مارس ۲۰۱۳


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©