Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با  ۲۴ می ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مقاله ها - سال ۲٠۱۴
تعداد383  
پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳  برابر با ۲۴ جولای ۲۰۱۴

پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳  برابر با ۲۴ جولای ۲۰۱۴

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳  برابر با ۲۳ جولای ۲۰۱۴

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳  برابر با ۲۳ جولای ۲۰۱۴

سه-شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳  برابر با ۲۲ جولای ۲۰۱۴

سه-شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳  برابر با ۲۲ جولای ۲۰۱۴

سه-شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳  برابر با ۲۲ جولای ۲۰۱۴

يكشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۳  برابر با ۲۰ جولای ۲۰۱۴

پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۷ جولای ۲۰۱۴

چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۶ جولای ۲۰۱۴

چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۶ جولای ۲۰۱۴

سه-شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۵ جولای ۲۰۱۴

سه-شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۵ جولای ۲۰۱۴

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۴ جولای ۲۰۱۴

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۴ جولای ۲۰۱۴
حتي براي اينكه كودكان مان كودكي كنند؛ حتی برای این که ازدواج، حاصل عشق دو انسان به هم باشد؛ حتی برای این که هیچ کودکی از حق تحصیل محروم نشود؛ حتی برای اینکه دختربچه هایمان حق «نه» گفتن به ازدواج های اجباری داشته باشند باید با تفکرات و سنت های عقب ماندۀ جامعه بجنگیم. باید که بنیان تفکری که از سوی حاکمیت اسلامی در باره زن ترویج می شود و زن را انسان «ناقص العقل» قلمداد می کند که نیاز به قیم دارد را بی رحمانه به باد انتقاد بگیریم و ارتجاعی بودن آن را به همگان نشان دهیم.روشن است که در این کار بزرگ فرهنگی، جمعیت عظیم زنان و دختران جوان کشور و مردان و پسرانی که تفکرات پیشرو و مترقی دارند همدوش و همراه مان خواهند بود. تنها با ایجاد جبهۀ گسترده ای از نیروهای پیشرو جامعه و ایجاد اتحاد و همبستگی بخش های گوناگون اجتماع است که می توان از روي جنازه نظام جمهوري اسلامي با تفكر و بينش طالباني و داعشي عبور كرد و آینده ای روشن برای این کشور و فرزندان آن و بویژه دختربچه هایش رقم زد.

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۴ جولای ۲۰۱۴

جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۱ جولای ۲۰۱۴

جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۱ جولای ۲۰۱۴

چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۳  برابر با ۰۹ جولای ۲۰۱۴

دوشنبه ۹ تير ۱۳۹۳  برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴

دوشنبه ۹ تير ۱۳۹۳  برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©