Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ برابر با  ۲۶ فوريه ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مقاله ها - سال ۲٠۱۱
تعداد515  
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
دیدگاهی در باره جنبش مردمی در تونس

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
دیدگاهی در باره جنبش مردمی در تونس

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
دیدگاهی در باره جنبش مردمی در تونس

دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۹  برابر با ۱۷ ژانويه ۲۰۱۱

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
امروز ۲۶ دی ماه، سی دو دومین سالروز فرار شاه است. شاه درست در شرایطی که فکر می کرد محکم بر اریکه قدرت نشسته است، وقتی طوفان خشم مردم وزیدن گرفت، بار و بندیلش را جمع کرد و فرار را بر قرار ترجیح داد. حالا ۳۲ سال پس از آن فرار از دست مردم، به دلیل شکست انقلاب در اوج پیروزی، و بدلیل حاکمیت استبداد فاشیستی و خونریز اسلامی، بسیارند که با شک و تردید به آن جنبش باشکوه مردمی می نگرند. اما آن انقلاب عظیم برای آزادی و رهائی از دیکتاتوری و برابری، هم چنان ادامه دارد. جنبش ضد استبدادی سال ۱۳۸۸ نشان داد که مردم از خواست های برحق شان دست نکشیده اند. و امروز نیز برای به زیر کشیدن دیکتاتور زمان، سیدعلی مستبد، و نظام استبدادی اسلامی خود را آماده می کنند. شور و شعف مردم ایران از دیدن فرار بن علی، دیکتاتور تونس، بیان این احساس با شکوه است که دیکتاتورها، نمی توانند برای ابد بر مردم ظالمانه حکومت کنند. وقتی طوفان خشم مردم باز وزیدن بگیرد، هر دیکتاتوری باید فرار را بر قرار ترجیح دهد. این روز برای ما ایرانیان دیر نیست

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
شورش مردم در شمال آفریقا برای نان وآزادی،

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
بن علی، دیکتاتور تونس، کشور را ترک کرد!

جمعه ۲۴ دی ۱۳۸۹  برابر با ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱

جمعه ۲۴ دی ۱۳۸۹  برابر با ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۹  برابر با ۱۳ ژانويه ۲۰۱۱

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
دیدگاه

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
سوسیالیسم، یا دموکراتیک خواهد بود، یا اصلا سوسیالیسم نخواهد بود!

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
درک رزا لوگزامبورگ از رابطه آزادی و سوسیالیسم

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
کنفراس سالانه روزا لوگزامبورگ و

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱

دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۹  برابر با ۱۰ ژانويه ۲۰۱۱


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©